PROJEKT W RAMACH DZIAŁANIA 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Spółdzielnia „AGROMET” w Chybiu otrzymała dofinasowanie Projektu:

Spółdzielnia „AGROMET w Chybiu”  ze środków PIOR w ramach działania

3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 2014-2020 , współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości : 272.423,40

Celem projektu  było:  utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa przez okres 3 miesięcy.

Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz bieżącej działalności w związku z trudnościami , które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.