Logistyka produkcyjna
i magazynowa

wymaga zabezpieczenia przewożonych towarów na rożny sposób. Jednym z nich są pojemniki stalowe wykonywane z uwzględnieniem warunków przechowywania znajdującego się w nich towaru – tak aby transport tych produktów był łatwy i bezpieczny.

Wszystkie elementy wykonywane są przez wykwalifikowanych pracowników, zgodnie z oczekiwaniami i w oparciu o międzynarodowe standardy potwierdzone certyfikatami jakości EN ISO 3834-2 oraz EN 1090.