Nota prawna

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w Polityce Prywatności. Serwis jest aktualizowany w miarę możliwości na bieżąco, jednak Spółdzielnia AGROMET w Chybiu  nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność danych i informacji przedstawionych na stronach serwisu. 

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego Spółdzielnia „AGROMET: w Chybiu są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo drukowania całych stron serwisu lub ich fragmentów, bez naruszania praw autorskich. Administrator nie zezwala na jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie w całości lub części, modyfikowanie, transmitowanie elektroniczne oraz linkowanie stron lub fragmentów serwisu internetowego w celach komercyjnych, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Spółdzielni AGROMET w Chybiu.

Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

Spółdzielnia AGROMET w Chybiu  nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.

Prezentowane w serwisie internetowym produkty, usługi itp. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia „AGROMET” w Chybiu , Mnich ul. Cieszyńska 74, 43-520 Chybie.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu w sprawie zapytania/oferty na podstawie art. 6 ust 1 pkt c (standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską),

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji, odpowiedzi na zapytanie ofertowe.