Wykonujemy

konstrukcję przyczepy do manewrowania kontenerami na placu składowym. Adaptacja podwozi obejmuje belki poprzeczne z ryglami do mocowania kontenerów oraz dolny sprzęg z czujnikiem blokady w kabinie. Wszystkie wykonywane elementy są cynkowane ogniowo.
Belki poprzeczne do adaptacji podwozi wykonuje się jako proste oraz skośne. Belki te mogą być stałe, obrotowe ze zmienną wysokością lub wysuwane ze zmienna wysokością.
Wszystkie elementy wykonywane są przez wykwalifikowanych pracowników, zgodnie z oczekiwaniami i w oparciu o międzynarodowe standardy potwierdzone certyfikatami jakości EN ISO 3834-2 oraz EN 1090.